2019 04
Epsilon-Negative Materials:a Branch of Metamaterials
FAN Runhua
2019 04 [313-318][Abstract](2665)[pdf 8174KB](2247)
基于功能纤维的超复合材料设计理念
Faxiang Qin, et al
2019 04 [319-340][Abstract](2870)[pdf 30467KB](1724)
Nonlinear Photonic Metamaterials
LIU Xuan1,2, DENG Junhong1,2, TANG Yutao1, ZHANG Xuecai1,OUYANG Min3, LI Guixin1,2
2019 04 [342-351][Abstract](4111)[pdf 7695KB](2181)[ HTML ]
Investigation of Photonic Crystals Regulation on Optothermal Performance
LI Long, XU Hongbo, REN Feifei, ZHANG Weiyan, DOU Shuliang, LI Yao
2019 04 [352-358][Abstract](2885)[pdf 8912KB](2264)[ HTML ]
Materiobiology—Opportunities and Challenges for Bone Regenerative Biomaterials
WANG Jing, LIU Changsheng
2019 04 [359-364][Abstract](4196)[pdf 2833KB](2077)
Research Progress in Preparation and Applications of Conjugated Microporous Polymers
HU Xiaowen, WANG Haige, HE Yan, LI Huixin, LI Huimin, CHENG Zhonghua, LIAO Yaozu
2019 04 [365-374][Abstract](5418)[pdf 8343KB](2117)[ HTML ]
Research Progress on Immobilized ZnO Nanostructures for Environmental Photocatalysis
LIU Yangsi1,2, XI Xiaoli1,2
2019 04 [375-383][Abstract](2690)[pdf 17047KB](2055)[ HTML ]
Effect of Stress on Corrosion Behavior of Q345B Low Carbon Steel in Simulating Sedimentary Water
MA Sha, LUO Hongyun, TANG Jun, LV Yang, MA Wenbin, ZHANG Tao
2019 04 [384-388][Abstract](2332)[pdf 7756KB](1660)
Effect of Strain Rates on Rotary Backward Extrusion of Mg-13Gd-4Y-2Zn-0.5Zr Magnesium Alloy
QU Xiaoxiao1, ZHANG Zhimin1, YU Jianmin1, FANG Qingling1, LIU Tao2
2019 04 [389-395][Abstract](2601)[pdf 18609KB](2213)
Experimental Study on SelfHealing Performance of Crack of Green Toughness Cementitious Composities
BAO Wenbo, WANG Dongxu, WANG Huaicheng
2019 04 [396-400][Abstract](2672)[pdf 1957KB](2078)
Preparation and Properties of CeO2, TiO2 and Ce0.5Ti0.5O2 Catalytic Carriers
LIU Xin1,2,3, JIA Wei1,4, ZHANG Aiqin1, SHEN Qianqian1,4, JIA Husheng1,4, XU Bingshe1,4
2019 04 [401-409][Abstract](2378)[pdf 14985KB](2019)