2022 04
Research and Application of Metal Materials Prepared by Selective Electron Beam Melting
WANG Yan1, LI Yunzhe1, LIU Shifeng1, DANG Yu1, SHI Ying2, WANG Jian2
2022 04 [241-251][Abstract](1004)[pdf 32295KB](401)
Research Progress of Superalloys Fabricated by Selective Electron Beam Melting (SEBM)
PENG Hui1,2,TAO Shen1,CHEN Bo3,GUO Hongbo2,4
2022 04 [252-267][Abstract](1255)[pdf 33047KB](199)
Effect of Electron Beam Current on Microstructure and Properties of H13 Steel Fabricated by Selective Electron Beam Melting
LIU Shifeng1, SONG Xi1, WANG Yan1, XUE Tong1, WANG Jian2, SHI Ying2
2022 04 [268-273][Abstract](839)[pdf 19777KB](163)
Functional Applications of Borohydrides for Hydrogen or Electricity Conversion and Storage
LI Chen1, LI Wenjing2, REN Kaixiang1, LI Yongtao1, ZHANG Qingan1
2022 04 [275-287][Abstract](608)[pdf 25477KB](168)
Research Progress on Hydrogen Generation by Catalytic Hydrolysis of Ammonia Borane over Ni Catalysts
REN Yangbin, FAN Yanping, LIU Xianyun, DUAN Jizhuan, LIU Baozhong
2022 04 [288-295][Abstract](517)[pdf 6120KB](162)
Research on Thermal Deformation and Stress of Aero-Engine Blade/Casing Rubbing
LIU Meijun, DONG Yu, YANG Guanjun
2022 04 [296-703][Abstract](228)[pdf 21171KB](248)
Research Progress of Iron-Related Catalysts in Oxygen Reduction Reactions
QIANG Fuqiang, WEI Jiawei, WANG Huanlei, LI Ping
2022 04 [304-313][Abstract](392)[pdf 11461KB](150)
Research Progress of Biomedical Ultrafine-Grain Titanium and Titanium Alloy
LUO Lei1,2,DUAN Ximing1,YANG Xirong1,2,LIU Xiaoyan1
2022 04 [314-320][Abstract](402)[pdf 678KB](173)