Home >> Editorial Board

Editorial board

Honorary Editors-in-chief

Yan Dongsheng            Shi Changxu           Li Hengde

Editors-in-chief

Zhou Lian

Associate Editors-in-chief

Huang Boyun                 Xi Zhengping           Zhang Pingxiang
Zhu Daoben                   Chen LiQuan            Wang Guozhan
Jiang Dongliang             Hu Zhuangqi            Zhou Weibin

International Advisory board

Paul C.W.Chu    R.P.H.Chang             Hiroo Suzuki    Hrioshi Yamamoto
Paul Siffert          Elton N Kaufmann      John Baglin     Gabriel Crean
Jian LU                Y.F.Lu                           G.H.Hu             Andre Sulpice

Advisory committe (in alphabetical order)

Gan Yong                  Wang Guodong      Wang Jingkang        ZuoTieyong             Gan Zizhao                     
Ren Zhiwu                Wu Yicheng             Zhang Xingdong       Zhang Sourong      Zhang Ze
ZhangYi                     LiLongtu                   Li Yiyi                          Du Shanyi                Zhou Yu
ZhouKesong            Ou YangPingkai      Fan Shouti                Gao Duanping         Tu Hailing
Dai Guoqiang

Committee (in alphabetical order)

Jie Wanqi      DingWenjiang   Mao Chuanbin    Wang Tianmin     Wang Yuzhong    WangHuaming         WangYingjun
Feng Yong    Zuo Liang         Ren Xiaobing     Liu Xinjun            Liu Jianzhang       Lv Zhaoping            Sun Jun
Xu BingShe    Zhu Meifang     Zhang Guoqing  Zhang Di             Zhang Xinming    Zhang Zengzhi         Li Yuanyuan
Li Yubao        Li Guangxian    Li Rongyan         Wu Xinhua          Li Hejun            Shen Xiaodong         Zou Zhigang
Lu Xin           Chen Xiangbao  Chen Haoming    Zhou Shaoxiong  Zhou Jianyi       Lin Junpin                 Ou Yangshixi
Luo Hongjie   Yao Yan          Hu Shihui            Hu Boping          Wen Haihu       Xu Jian                     Xu Huibing
Wong Duan    Nie Zuoren      Gu Ning              Gu Zhongwei       Gao Wenzhu  Huang Weidong         Xie Jianxin
Han Enhou    Han Yafang       Xiong Boqing

Tan Tianwei Pan Feng Li Maoming Wei Bingbo